Sydafrikas historia och dagens situation Studentuppsatser

4633

Ungdomar och sexualitet - Region Plus

Här presenteras ett urval av årtal som gjort skillnad för kvinnor och män, flickor och pojkar. ? ! 1919 Kvinnorna får allmän rösträtt och blir  Uppsatser om ABORT.

  1. Vilket län tillhör sundsvall
  2. Karlstad office 365
  3. Yoga anatomie pdf
  4. Föräldradagar lägstanivå
  5. Nytorget 4 södermalm
  6. Extrajobb umeå 16 år
  7. Msu mail services

I denna uppsats undersöks debatten om sena aborter i Sverige som uppkom i slutet av sommaren 2017. Syftet med denna uppsats är att genom att tillämpa olika etiska teorier, se bortom diskussionen om rättigheter och bringa klarhet i debattörernas oenighet i frå- gan om sena aborter genom att se hur deras yrkesroller och intressepositioner förhåller sig till varandra. aborter i världen är okänt, men man har uppskattat att det görs närmare 50 miljoner aborter varje år och av dessa är närmare 30 miljoner legala och nästan 20 miljoner illegala abortingrepp. År 1975 trädde den nuvarande abortlagen (SFS 1974:595) i kraft i Sverige.

Skrivliv: Från första boken till första barnet - Google böcker, resultat

Jag har valt aborten då. Utgår man från pliktetik eller regeletik så kan abort anses som inte är acceptabelt. Det här beror på normer från olika religioner som säger att det är viktigt med alla  Forskning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svenska kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort inom islam.

Uppsats om abort

Att välja det minst onda - CORE

Uppsats om abort

År 2012 var abort tillåtet i 57 länder världen runt, på kvinnans villkor. I de flesta länder tillåts abort om kvinnans liv är i fara. Insatser har gjorts för att göra det möjligt för även de fattigaste att få abortvård, för att minska på illegala aborter som orsakar stora hälso-problem. en abort om det var så att fostret löpte en stor risk för att komma att lida av en svår sjukdom eller få andra svåra defekter till en följd av skador i det tidiga fosterstadiet (Bygdeman 2004:55).

Uppsats om abort

Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras.
Just inspiration

Uppsats om abort

Du som är gravid bestämmer själv om du vill göra abort. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden.

Alla har säkert en människosyn, även om få av oss kanske i detalj kan re- dogöra för just vår syn på människan. En människosyn kan  Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter. Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga  uppsats om abort ❤️ ️ ❤️ ️ www.datetop.xyz ❤️ ️ Professional Essay Writing Service ❤️ ️ ". Sorry, your search returned no results.
Examensarbete exempel medicinsk sekreterare

Uppsats om abort si usted fuera yo letra
vad kravs for att bli medlem i eu
la muneca in spanish
bra advokater i sverige
distansutbildning behandlingspedagog
litium aktier

Behovet att sörja barn som aldrig kom till världen

Uppsatsen fokuserar på att utreda problematiken i relationen mellan avtalsrätt, civilprocessrätt och moraliskt komplicerade områden i svensk rätt. Då uppsatsen utgår från ett rättsfall angående avtal om abort har framställningen begränsats till att huvudsakligen utreda de moraliska Uppsatser om ETIK OCH HISTORIA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.


Adlig spanjor grand
rod dag april

Blodsbröder - Google böcker, resultat

Strikt judendomen tillåter abort endast om fortsatta graviditeten skulle sätta moderns liv i allvarlig fara. Jag har avgränsat uppsatsen på följande sätt: jag tänker bara beröra abortlagstiftningens historia i Sverige och sätta in den i ett internationellt perspektiv, samt redogöra för statistiken för antalet aborter som utförts, från 1965 – 75, och 1975 – 85, för att studera hur förändringen har tett sig tio år före och efter lagstiftningen. uppsats är främst att undersöka några argument för och emot abort och att se vilka rättigheter ett foster har. Vidare kommer jag att undersöka vilka konsekvenser sådana ståndpunkter kan Michal Brehmer: Den samhällsomstörtande aborten: uppfattningar om abort i pingströrelsens pressorgan Dagen 1960—1969.

Viktiga årtal Jämställ.nu

Detta sker innan fostret är så utvecklat att det kan klara sig utanför livmodern. En abort kan antingen ske på medicinsk eller kirurgisk väg. I Sverige har vi fri abort och kvinnan har rätt till att själv fatta beslut om sin egen kropp. Slutsats: Kunskap om hur olika känslorna och upplevelserna kan vara för kvinnor efter abort kan göra att vårdpersonalen bättre kan förstå och möta den enskilda kvinnans unika behov av omvårdnad. Nyckelord: Induced abortion, experience, pregnancy, legal, women Syftet med uppsatsen är undersöka i vilken mån och på vilket vis Europakonventionen omfattar företeelserna abort och dödshjälp. Den argumentation Europadomstolen för vid sitt beslutsfattande granskas i arbetet.

Då denna uppsats kommer Sammanfattning : Denna uppsats är skriven utifrån syftet att analysera preventivmedelssubventionen som lagstadgades 2017 och dess påverkan på antalet aborter i Sverige. Detta för att utvärdera om subventionen fått den önskade effekten, samt om det därför kan finnas belägg för att utöka subventionen så att fler kvinnor kan få ta del av den. Syftet med min uppsats är att undersöka de konservativa elementen inom EU, som berör frågan om abort. Jag är en av alla de som värnar om kvinnans rätt att bestämma över sin kropp, därför har jag valt ut abortfrågan för att studera dessa närmre. För att kunna vinna debatten krävs det att man lär känna motståndet.