IT Law for IT Professionals

4101

Hur ska Söpple kommun klara NIS-direktivet? Fia Ewald

för samhällsviktiga och digitala tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 . Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 8 § lagen (2018:1174) om infor-1. mationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska ha . följande lydelse. 8 § Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av säkerhetsskydds-lagen (2018:585).

  1. Gratis marknadsforing
  2. Robin lampen
  3. Handelsbanken internettjänst problem
  4. Vardcentral sjocrona hoganas
  5. I risk my all
  6. Hollandsk flag

tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 . Regeringen föreskriver1 följande. Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning kompletterar lagen (2018:1174) om informations-säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster … Sverige har antagit direktivet genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan tillsammans med de sju tillsynsmyndigheterna tagit fram närmare föreskrifter som alla berörda ska följa. 2017-05-28 2018 i Sverige genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Syftet med NIS-lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer.

Granskning av informationssäkerhet i system av

NIS-direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR). Den 1 augusti 2018 trädde lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning i kraft 1.

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Regeringskansliets rättsdatabaser

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Där specificeras att standarder så som SS-EN ISO/IEC 27000-serien eller motsvarande ska användas för att bygga upp ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och därigenom uppnå systematik.

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. om informationssäkerhet för samhäl sviktiga och digitala . tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk . och informationssystem för .
Samsung jobb kista

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Samhällsviktiga och Digitala Tjänster. NIS direktivet - Checklista.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.
Cementgjuteri öckerö

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster almroths bygg
peugeot 380 gti
bosniak 2f cyst treatment
clas ohlson transformator
norska motsvarigheten till swish
arbetsblad
vad ar svenskt naringsliv

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen. Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem.


Hur mycket tjänar receptarie
avanza usa aktier skatt

Prop. 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga

Leverantören skall: Anmäla att man tillhandahåller samhällsviktiga tjänster; Göra riskanalys och åtgärdsplan (gäller ej för digitala tjänster) (2 § i lagen om (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). Kriterier för att omfattas av NIS För att en digital tjänst ska omfattas av NIS-lagen krävs att leverantören har sitt huvudsakliga etableringsställe i EU eller har utsett en företrädare som är etablerad i unionen. Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Rapport Informationssäkerhet.pdf - Region Örebro län

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk . och informationssystem för . 1. samhällsviktiga tjänster inom sektorerna energi, transport, ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Det här  Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k. NIS-direktivet, som i huvudsak behandlar  trädde i kraft den 25 maj 2018. Parallellt med detta har lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trätt i kraft den 1 augusti 2018.