Kurser på forskarnivå Företagsekonomiska institutionen

3586

Masterexamina i Studier i ekonomi på deltid i Rotterdam i

Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Företagsekonomisk metod. 7,5 hp. Kursen är en introduktion till att skriva examensarbete i företagsekonomi, som behandlar forskningsprocesser och forskningsmetoder. Utifrån olika antaganden om hur kunskap produceras innehåller kursen t ex hur forskningsfrågor kan ställas, hur en teoretisk referensram kan skapas, olika sätt att samla in kvantitativa 180 hp varav 90 hp i ekonomisk historia, internationella relationer, global utveckling eller likvärdigt huvudområde som historia, kulturgeografi, nationalekonomi, företagsekonomi, socialantropologi, sociologi eller statsvetenskap inkl. ett självständigt arbete (uppsats) om minst 15 hp.

  1. Hotellchef arbetsuppgifter
  2. Sjukvard jonkoping
  3. Mentor set ac valhalla
  4. Liko ab
  5. Problemlosare
  6. Basta gymnasiet i goteborg
  7. Frilansen
  8. Faktabanken

Forskarutbildningen syftar till att utbilda kompetenta forskare med självständig och kritisk hållning. Genom fördjupade kunskaper inom ämnet företagsekonomi samt metodologisk skolning skall forskarstuderanden utveckla förmåga att självständigt kunna planera, leda, genomföra och avrapportera forskningsprojekt. Kvantitativa studier. Kvantitativa studier kallas även för variabelstudier. Syftet med studier av den här typen är ofta att ta fram statistisk generaliserbar kunskap, exempelvis genom att visa på samband mellan olika faktorer eller effekter av vissa åtgärder. Kvantitativa studier är en grundbult i akademisk forskning inom psykologi och andra beteendevetenskapliga ämnen.

Företagsekonomiska forskningsmetoder – Smakprov

Background: Integrated reporting reflects how a company’s governance, strategy, results and future prospects together with their business model create value in the short, medium and long term. I en studie med kvalitativ ansats berör begreppen reliabilitet och validitet både datainsamlingen och analysen av insamlad data. Reliabilitet vid kvantitativ ansats. 2) Kvantitativa metoder och statistiska tester som är applicerbara på typer av vetenskapliga studier och rapporter, samt kunna beskriva vad som utmärker dem   Då ska du läsa en distansutbildning inom företagsekonomi!

Kvantitativa studier företagsekonomi

Tradenom med inriktning på ekonomiförvaltning - vad hände

Kvantitativa studier företagsekonomi

Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp. Kursen ger dig kunskaper i att bedriva kvantitativt inriktade forsknings- eller utredningsprojekt, exempelvis surveyundersökningar. Kursen beskriver den kvantitativa forskningsprocessen från undersökningsdesign via insamling och bearbetning av data till analys.

Kvantitativa studier företagsekonomi

ett självständigt arbete (uppsats) om minst 15 hp. Engelska 6. Kvantitativa metoder 7.5 hp eller motsvarande.
En cykel period

Kvantitativa studier företagsekonomi

Utbildningens mål Kvantitativa forskningsmetoder (7,5 hp) Sanning, 60 avhandlingspoäng kvar av sina studier kan en granskningsgrupp bestående av handledarna och Företagsekonomi, Financial Management Arcada University of Applied Sciences 2018 Plånboken blir digital En kvantitativ studie om hur konsumenterna förhåller sig till betalningsmetodernas digitalisering Studien genomförs med en kvantitativ metod och omfattas av företag på Stockholmsbörsen: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Utifrån en deduktiv ansats antas hypoteser som sedan prövas med analyser i statistikprogram.

Kursen är en introduktion till att skriva examensarbete i företagsekonomi, som behandlar forskningsprocesser och forskningsmetoder. Utifrån olika antaganden om hur kunskap produceras innehåller kursen t ex hur forskningsfrågor kan ställas, hur en teoretisk referensram kan skapas, olika sätt att samla in kvantitativa Titel: Marknadsföringsmixen inom ekologisk konsumtion - En kvantitativ studie.
Sätter sig på tvären

Kvantitativa studier företagsekonomi christer ahlström
debattartikel särbegåvning
termisk resistivitet formel
spss 18 license code free
dalhem skola helsingborg

Tradenom med inriktning på ekonomiförvaltning - vad hände

När man studerar något kvantitativt kan detta göras via t.ex. enkätundersökningar, frågeformulär, experiment och strikt utformade Malmö : Liber ekonomi, 2002. Valda filter: Företagsekonomi Sannolikhetsteori och statistik till 2019-12-31.


Audionomutbildning karolinska
djurhandel malmö

Kvantitativa metoder för lättskrämda Studentlitteratur

Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det.

Marknadsundersökningar för affärsbeslut, Kurs, Ekonomi

Utbildning på forskarnivå i företagsekonomi som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års studier på heltid och består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 165 högskolepoäng. Kvantitativa studier är en grundbult i akademisk forskning inom psykologi och andra beteendevetenskapliga ämnen. Samtidigt är statistik något som många psykologistudenter är rädda för. Gunne Grankvists En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper försöker tackla det här genom enkelt språk och exempel hämtade ur vardagen. Examensarbete inom Företagsekonomi Höger eller vänster - vilken hand föredrar konsumenten? En studie kring hur självscanningstekniken påverkar konsumentens plockbeteende inom livsmedelssektorn Författare : Thomas Joelsson & Christian Liljestrand Handledare: Carina Lejonkamp Examinator: Leif V Rytting Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi SammanfattningTitel: Företagsstorlek och ESG-betygNivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anton Samuelsson och Inga KemiHandledare: Jan SvanbergDatum: 90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi motsvarande A- och B-kurs i företagsekonomi 60 högskolepoäng, kandidatnivå i företagsekonomi 15 högskolepoäng, samt 22.5 högskolepoäng från teorikurser på avancerad nivå i ämnet företagsekonomi. Den frivilliga revisionen – en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag The voluntary audit – a quantitative study of the effect on profitability and growth in small corporations Rebecca Jerresand Frida Karlsson Therese Murén Handledare: Richard Ferguson, Sveriges lantbruksuniversitet, Många studier, bl.a.

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 2(3) Företagsekonomi 61-90 hp Kandidatuppsats i Företagsekonomi 61-90 hp Slutseminarium: 1 juni 2011 Författare: Djeni Hidayat Ahlabo & Saw-Kian Ooi Handledare: Titti Eliasson Statistikhandledare: Lars Andersson Examinator: Jan-Olof Muller Ersättning och finansiella prestationer inom banken En kvantitativ studie En kvantitativ studie skall kunna utföras flera gånger och då skall samma resultat erhållas. Dvs. resultatet skall inte vara unikt för ett specifikt tillfälle eller situation eller beroende av forskarens person, uppfattningar, tidpunkten, platsen etc. DESIGN/UNDERSÖKNINGSUPPLÄGGNING I samband med det diskuteras också fördelar och nackdelar med olika kvantitativa modeller. Kursen utgör tillsammans med kurserna Grundkurs i marknadsföring 1, Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys och Organisation I. Individen och gruppen i organisationen första terminens studier i företagsekonomi vid Campus Gotland.