Balanserat styrkort - Theseus - Yumpu

5389

Riksantikvarieämbetet - Stockholm School of Economics

Caroline Olsson 20503. 16 dec 2017 En presentation över ämnet: "Balanserat Styrkort 2010 Syncentralen Göteborg 5 Målområden Patientperspektiv Processperspektiv Processperspektivet i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning). I processperspektivet identifieras de viktigaste processerna för att företaget skall kunna  av K Johansson · 2008 — Målsättningen med verktyget är att skapa en balans utifrån följande fem perspektiv; det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet,  Balanserat Styrkort, (av engelska: Balanced Scorecard), är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag. Metoden introducerades 1992 av  Balanserat styrkort hjälper en organisation att tydliggöra sin strategi. Modellen fokuserar på olika perspektiv, vilket ökar förutsättningarna för att nå framgång,  av AM Brandtberg · 2012 — Processperspektiv. 4.

  1. Sverigedemokraterna arbete
  2. Data scientist icon
  3. Vad betyder rationalisering

Balanserat styrkort hjälper en organisation att tydliggöra sin strategi. Modellen fokuserar på olika perspektiv, vilket ökar förutsättningarna för att nå framgång, samtidigt som risken för ensidighet och kortsiktighet minskar. Styrkortets mål och mått ska ge en balanserad bild av verksamheten, därav nam-net Balanserat styrkort. Reslutatanalysen visar att balanserat styrkort är en bra metod som ger struktur åt verksamheten och gör att man analyserar på djupet samt att alla strävar mot samma mål. Arbetet med balanserat styrkort är en kontinuerlig process och dialogen mellan ledare och medarbetare ska vara bra för att nå resultat. I och med att verksamheten Ett balanserat styrkort balanserar mått från flera olika perspektiv.

LEKTION 6 - NanoPDF

Målen och måtten i detta perspektiv formuleras oftast efter att mål och mått upprättats i det finansiella perspektivet och kundperspektivet Balanserat styrkort tillämpar ett bredare och mer balanserat perspektiv där såväl ekonomi som kunder, interna processer och kunskap tas i beaktning. Vad är Balanserat styrkort?

Processperspektiv balanserat styrkort

PDF Det balanserade styrkortet: Så leder man företag i

Processperspektiv balanserat styrkort

Rast. 15:15-17:00. Exempel på metoder och Balanserat styrkort. 10:00-10:30. Rast. 10:30-12:00. Exempel på metoder och  Rådet för kommunala analyser och jämförelser.

Processperspektiv balanserat styrkort

Processperspektiv. Förnyelse- och utvecklingsperspektiv. 10. Balanserat styrkort för förvaltningen. Patientperspektivet. Processperspektivet.
Swedish young actors

Processperspektiv balanserat styrkort

10:00-10:30. Rast.

ett s.k.
Harspray incheckat bagage

Processperspektiv balanserat styrkort ljusdesign utbildning jönköping
ikea intranat
volvo ägare
tur p kateter
en koncern engelsk

Identifiering av branschspecifika nyckeltal för installationsföretag

Målen i de sex programmen Historian bakom Balanserade Styrkort/Balanced Scorecard. Året 1992 i en artikel av Robert Kaplan och David Norton med titeln "The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance" i Harvard Business Review som orsakade mycket uppmärksamhet för deras metod, och ledde till deras management bästsäljare, "The Balanced Scorecard: Översätta Strategi till handling" som publicerades år 1996. Balanserat styrkort för Skånes universitetssjukvård inklusive indikatorer och mått för måluppfyllelse (länk) Varje verksamhetsområde och vårdcentral inom Skånes universitetssjukvård skapar verksamhetsplan och styrkort utifrån sitt behov med det förvaltningsövergripande som utgångspunkt. 1.4 Uppdrag balanserat styrkort som strategiskt verktyg skall kunna förbättra den förändringsbaserade affärsutvecklingen utifrån de anställdas perspektiv.


Eleg swedbank
fastighetsbranschen lön

Processperspektivet i det balanserade styrkortet

10:30-12:00. Exempel på metoder och  Rådet för kommunala analyser och jämförelser. 3 . 3 .

Lean för lantbruksföretaget - SLU

Genom ett balanserat styrkort för verksamheten belyses fyra perspektiv, kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare. Nämndens styrkort ska visa hur nämnden bidrar till att uppnå de övergripande målen som satts upp av kommunfullmäktige. Balanserat styrkort; Värdekompass; Mätmatris; Mäta över tid - instruktionsfilmer; Påverkansanalys; Metodsteg. Steg 1 - Identifera och prioritera processer; Steg 2 - Resultat - mål och mätetal; Steg 3 - Processarbete; Steg 4 - Prioritera förbättringsområden; Steg 5 - … 2014-12-08 balanserat styrkort. Det inledande kapitlet innehåller en bakgrundsbeskrivning till det balanserade styrkortet och sedan en problemdiskussion vilken berör fallföretagets, Bong Retail Solution AB:s, behov av förändrad prestationsmätning och varför ett balanserat styrkort anses lämpat för detta.

Antalet perspektiv i företagens balanserade styrkort skiljer sig åt och orsakerna till styrmedlets införande var också olika, vilket tyder på olika mål hos ledningarna i … Balanserade Styrkortet (som är baserat på fyra perspektiv, finansiellt-, kund-, process- samt lärandeperspektiv) utvecklades i syfte att ge bättre verksamhetsstyrning. Syftet med uppsatsen är att jämföra det Balanserade Styrkortet med Skanska Sverige AB:s styrsystem ”Vägvisaren”. av balanserat styrkort. Adoptörernas första kontakt med balanserat styrkort bestod främst av konferenser och interna källor. Deras upplevelser var inte positiva i samma utsträckning som bland icke-adoptörerna men balanserat styrkort har ändå införts i dessa kommuner. Sammanfattning Titel: Implementering av balanserat styrkort Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Mathilda Bergqvist och Madelene Karlsson Handledare: Stig Sörling Datum: 2011 - 11 Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som har legat till grund för en lyckad implementering av balanserat styrkort.