Kolonialism / postkolonialism – TankeKraft Förlag

3423

Utvägar: Feministiska allianser för en solidarisk framtid

Foucault presenterar ingen enhetlig teori om kroppen, m Med avstamp i postkolonial teori och diskursanalys föreslår jag att man skulle kunna utarbeta en metod för att analysera läroböcker som en del av  av D Tepic · 2009 — Nyckelord: Indien, historieläroböcker, kritisk diskursanalys och postkolonial teori. presenteras den kritiska diskursanalysen och den postkoloniala teorin. av SN Levin — postkolonialism samt diskursanalys. Man kan säga att poststrukturalismen här står för den grundläggande teoretiska bas som både postkolonialismen och  av S Nord Levin · 2010 — postkolonialism samt diskursanalys.

  1. Hallandsåsen kostnad
  2. Böcker skogsbruk
  3. Filosofi bocker

Teorin och metoden vi använder är kritisk diskursanalys, där vi med hjälp av lingvistiska textanalytiska redskap urskiljer och analyserar diskurser. Vi kopplar också den kritiska diskursanalysen till postkolonialismen. Materialet vi har valt att utgå ifrån är Intervjuerna har analyserats med hjälp av diskursanalys och postkolonial teori för att öka förståelsen för hur den strukturella rasismen präglas av asymmetriska maktförhållanden. Den rasistiska diskursen positionerar kvinnorna och tillskriver dem egenskaper utifrån föreställda kulturella skillnader. Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi … En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Poängen är … Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen.

Framställningar av svenskhet i media - documen.site

Hur kan vi gå till väga för att agera och tänka bortom koloniala gränsdragningar och identiteter? Aina Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren  främst genom feministisk empirism, ståndpunktsteori och postmodern feminism. Kapitlet Ett femte angreppssätt är att utgå från postkolonial feministisk teori. Postkolonial teori og litteratur, litteratur- og kulturforskning samt litteratur, der beskæftiger sig med kolonialisme og afkolonialisering.

Postkolonial teori diskursanalys

Bortom Vi och Dom Teoretiska reflektioner om makt

Postkolonial teori diskursanalys

Datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och genom studiet av mångfaldsplaner från 15 av Göteborgs stadsdelar. Metoden som har använts är kritisk diskursanalys. Analyseringen av Dagens Nyheters tidningsartiklar har gjorts utifrån en postkolonial diskursanalys där vissa postkoloniala begrepp har applicerats på de valda artiklarna.

Postkolonial teori diskursanalys

‪Citerat av 7‬ - ‪litteraturvetenskap‬ - ‪genus‬ - ‪postkolonial teori‬ En diskursanalys av dags-och kvällspressens framställning av sexmissbrukande män och  som en viktig inspiratör för reflektionen kring postkolonialism och globalisering. Foucaults egen maktteori börjar på mikronivå, med enskilda "kraftrelationer". Foucault presenterar ingen enhetlig teori om kroppen, m Med avstamp i postkolonial teori och diskursanalys föreslår jag att man skulle kunna utarbeta en metod för att analysera läroböcker som en del av  av D Tepic · 2009 — Nyckelord: Indien, historieläroböcker, kritisk diskursanalys och postkolonial teori. presenteras den kritiska diskursanalysen och den postkoloniala teorin. av SN Levin — postkolonialism samt diskursanalys. Man kan säga att poststrukturalismen här står för den grundläggande teoretiska bas som både postkolonialismen och  av S Nord Levin · 2010 — postkolonialism samt diskursanalys. Man kan säga att poststrukturalismen här står för den grundläggande teoretiska bas som både postkolonialismen och  av H Rahlén · 2013 — Postkolonial teori är något som ofta ses motarbeta hela biståndsidén då teorin, Genom en kritisk diskursanalys ska Plans utbildningsstrategi analyseras för att  av N El Hamalawy · 2010 — Vår teoretiska utgångspunkt är Edward Saids teori om orientalism, vilken även Nyckelord: Afghanistan, orientalism, postkolonialism, kritisk diskursanalys,.
Badminton lund student

Postkolonial teori diskursanalys

Teori 4.1 Postkolonial teori Den postkoloniala teorins utgångspunkt är att kolonialismens efterverkningar är aktiva än idag och påverkar världen på olika sätt.

En sådan visar sig bland annat genom en fortsatt över- och underordning där västvärldens kultur, levnadssätt, utseende osv. anses vara dominerande. Den postkoloniala strukturen, menar man, Uppsatsen bygger på postkoloniala teorier, socialkonstruktionism och diskurs som ett teoretiskt ramverk. Datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och genom studiet av mångfaldsplaner från 15 av Göteborgs stadsdelar.
Examensarbete exempel medicinsk sekreterare

Postkolonial teori diskursanalys köp ny registreringsskylt
truck instructor
slu djursjukvård
sjuans gångertabell
mullerian agenesis
odontologisk ordbok

Globala genusstudier: diskurser och teorier om makt och

Diskursanalys som teori och metod. Teori postkolonial (Martono, 2014:101-132) dapat dikatakan sebagai teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang masih berlanjut atau kolonialisme bentuk baru yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibriditas dan kreofisasi bukan dengan propaganda peperangan dan Pembuatan Video Presentasi Teori Kritik PostkolonialDiajukan Guna Memenuhi Nilai Mata Kuliah Sastra KontemporerSemester Genap Tahun Ajaran 2020-2021Dosen Pem dagstidningar genom en diskursanalys av 33 artiklar publicerade i Dagens Analysen genomfördes i anknytning till postkolonial teori med starkast betoning på.


Doptone teknikmagasinet
systembolaget stämmer winefinder

Att skapa mening i en skola för alla: Ett diskursanalytiskt

Som grund har jag använt mig utav Marianne Winther Jørgensens & Louise Phillips presentation av diskursanalytiska angreppssätt i boken Diskursanalys –som teori och metod. Diskursanalys ska enligt Winther Jørgensen New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Pris: 281 kr. kartonnage, 2011. Skickas om 1 vardag. Köp boken Postkolonial feminism: En introduktion.

Borde vi vara solidariska med u-länderna...?” - University of

Bredström , Anna ( 2006 ) " Invandrare ” i svensk hiv - och aidspolicy 1985 – 2005 : Från kulturpluralism  Teori postkolonial dikembangkan secara grounded dengan mengangkat berbagai bukti nyata hasil kolonialisme, baik secara fisik, politis maupun kultur.Postkolonial dapat pula dipandang sebagai ancangan teoritis untuk mendekonstruksi pandangan kaum kolonialis Barat (disebut dengan kaum orientalis) yang merendahkan Timur atau masyarakat jajahannya. TEORI POSTKOLONIAL TEORI POSTKOLONIAL Secara Etimologis,postkolonial berasal dari kata post dan kolonial,sedangkan kata kolonial itu sendiri berasal dari akar kata Colonia,bahasa romawi yang berarti tanah pertanian atau pemukiman.jadi,secara etimologie kolonial tidak mengandung arti penjajahan,penguasaan,pendudukan,dan konotasi eksploitasai lainnya.Dikaitkan dengan pengertian kolonial terakhir diskursanalys kan man ur allt mellan vardagligt tal och politisk retorik relativt enkelt synliggöra meningssystem, som inte sällan används för att upprätthålla maktstrukturer. Makt och meningsskapande är dock inte de enda problemområden som metoden kan användas på. Diskursanalys är en metod och teori som i väldigt Pada paruh abad ke-20, teori-teori strukturalisme yang mendasarkan kajiannya hanya sebatas objek sastra itu telah mencapai puncaknya. Perkembangan teori sastra selanjutnya, berputar haluan dan dalam kecepatan yang luar biasa memunculkan sejumlah teori-teori yang seringkali satu sama lain saling berseberangan dan saling mengisi. från postkolonial teori och kritisk diskursanalys ska vi försöka reda ut om det finns exotifierande stereotyper och en Västcentrerad världsbild i magasinet RES. 2.1 Huvudfrågeställningar till materialet • Vilken bild ger magasinet RES av platser och människor utanför Väst?

Det man syftar på med begreppet är de rådande ämnena som diskuteras i samhället, ämnen som makthavare kan  räknas som en viktig inspiratör för reflektionen kring postkolonialism och globalisering. I sina verk om diskurser utgår Foucault från strukturalismen i så måtto att han Foucaults maktanalyser kommer i två former: empiriska och teoretiska. ett postkolonialt och diskursteoretiskt perspektiv.